We hebben niet stilgezeten!

Voor de meeste mensen zit de vakantie er weer op. Zo ook voor de leden van VoortvArend Voorst. We hebben niet stil gezeten. In de afgelopen periode hebben we gewerkt aan verdere ontwikkeling van onze partij. Lijst 7, de naam van onze partij bij de verkiezingen in maart, wordt  VoortvArend Voorst.

We hebben besloten om als partij een vereniging op te richten. Partijen die hun naam willen registreren moeten een vereniging zijn met volledige rechtsbevoegdheid. De  statuten hiervoor zijn geschreven en liggen ter goedkeuring bij de notaris. Nu werken we het  schrijven van een huishoudelijk reglement, het openen van een bankrekening en verdere ontwikkeling van de website. We gaan  een ledenavond organiseren waar we  de statuten vaststellen. We gaan we op zoek naar een vertegenwoordiger voor iedere kern of dorp en gaan met de leden thema’s vaststellen waar we aan gaan werken.

Algemene beschouwingen

In juni, tijdens de algemene politieke beschouwingen op het jaar 2023 heeft onze fractievoorzitter Arend Jansen in 5 minuten duidelijk gemaakt waar we staan en willen staan. Voor de volledige tekst kijk op onze website www.voortvarendvoorst.nl

Samengevat

“ Wat doen we  als je zoveel vertrouwen krijgt”? Dat schept verantwoordelijkheid. daar lopen we niet voor weg. Over een één ding zijn we eens.

  • De manier waarop wij als VoortvArend Voorst, politiek willen bedrijven, veranderd niet.
  • Volksvertegenwoordigers zijn we, dat is ons eerste uitgangspunt.
  • We willen eerlijk zijn, op komen voor de mensen die in de knel zitten, of die vastlopen in de ambtelijke ‘malle’-molen.
  • We zijn er voor mensen die:

die het idee hebben dat ze kunnen praten als Brugman maar niet gehoord worden.

Mensen die het vertrouwen kwijtraken en uiteindelijk boos, gefrustreerd en moedeloos zijn geworden.

Nieuwe wethouder

We zijn en blijven  betrokken bij de benoeming van een nieuwe wethouder voor de coalitie. Daarom nemen we actief deel aan de sollicitatiegesprekken.

Het bestuur van VoortvArend Voorst is als volgt samengesteld:

Jan-Willem Klop, voorzitter. Jakob Knol, secretaris, Gertjan Broers, penningmeester, Ton Janssen lid.

De fractie wordt gevormd door:

Arend Jansen, voorzitter, Danny Roelofs, Lianne v/d Brand, Kelly Uenk-Breemen, Jan Osinga, Gertjan Broers, Jan Mulder en Ton Janssen.

Wordt vervolgd, Ton Janssen.

Recommended Posts