Nieuwe fractievoorzitter voor VoortvarendVoorst

Wisseling van de wacht. Arend Jansen had het al aangekondigd, hij doet een stapje terug. U heeft het kunnen lezen in het Voorster Nieuws van 13 september. Merken we daar wat van? Jazeker! Onze nieuwe fractievoorzitter is Danny Roelofs. Hij zit onze vergaderingen voor en is zowel voor als achter de schermen erg actief. Arend draagt het stokje in alle vertrouwen over en is blij dat de jongere generatie onder aanvoering van Danny met volle energie verder gaat. We roepen iedereen – jong en oud – die zich aangetrokken voelt tot de politiek en onze partij op om zich te melden bij Danny. Kom eens met ons in gesprek en wie weet word je net zo enthousiast en kom je onze geledingen versterken. O ja, zijn allereerste algemene beschouwingen, kun je vinden op onze website (www. voortvarendvoorst.nl) en social media.

Wandel- en fietspaden

Binnen een half jaar na de toezegging van onze wethouder Rosmarijn Boender zijn er diverse wandel- en fietspaden verhard. Met name het wandelpad achter het Zone-College ligt er nu prachtig bij. Complimenten! Het is heerlijk wandelen met al die regenbuien. We zien ook graag dat er vaart wordt gemaakt met het Fliertpad.

Gemeente Voorst koestert cultuur

Een mooie en waardevolle bijlage over cultuur in het Voorster Nieuws van 20 september! Een aandachtspuntje is de toegankelijkheid van gebouwen en voorzieningen. Een beetje jaloers zijn we op de acties die in de gemeente Deventer zijn gevoerd in het kader van de Week van de toegankelijkheid. Daar kunnen ook wij nog wat van leren als we het hebben over diversiteit en inclusiviteit.

Het dorpsplein in Twello

De evaluatie van de veranderingen op en aan het dorpsplein in Twello vindt één dezer dagen plaats. Heeft u op- en/of aanmerkingen? Laat het ons en/of de gemeente Voorst dan weten. Wij zijn achter de schermen actief en hopen daar binnenkort meer over te kunnen vertellen.

Inclusie Agenda

In het Voorster Nieuws 38e jaargang week 45 is een groot artikel geplaatst: ‘iedereen kan meedoen’. Mooi dat onze gemeente hier aandacht voor vraagt. Wij zouden zeggen; ‘iedereen moet mee kunnen doen’. De Lokale Inclusie Agenda met daarin plannen om iedereen mee te kunnen laten doen in onze Voorster samenleving, waar wij al ruim een jaar voor pleiten, wordt in 2024 gepresenteerd!

Regenboogbankje

Het regenboogbankje in Twello, een fan-tas-tisch initiatief. ‘Meedoen en mee kunnen doen maakt mensen gelukkig’. En zoals de 14-jarige Roos zegt: ‘heb elkaar lief!’ Op kunnen komen, maar vooral op mogen komen voor wie je bent en waar je voor staat, is een belangrijk voorrecht in ons land.

Engelenburg

VoortvArend Voorst is van mening dat de opvang van vluchtelingen nodig is. De vraag is: wachten we af tot de Spreidingswet er is of nemen we zelf het initiatief? Wat je ook vindt van de actie van de ondernemers van de Engelenburg, het getuigt wel van ondernemerschap. Snel acteren als het nodig is, klaarstaan voor alle uitdagingen. Wellicht kunnen de ondernemers in Voorst ook de koppen bij elkaar steken en de gemeente Voorst adviseren waar zij wel plek zien voor (minderjarige) vluchtelingen en/of statushouders! Ondertussen gaat de gemeente Voorst een plan presenteren hoe om te gaan met de opvang van statushouders en vluchtelingen. Wij zien dat er nog wat winst te behalen valt als inwoners, ondernemers en organisaties betrokken worden bij de plannen en de realisering ervan.

Bussloo het nieuwe voetbaloord van de KNVB?

We voegen nu niets toe aan het artikel in de Stentor van vorige week dinsdag.

Wordt vervolgd
Namens VoortVarend Voorst
Ton Janssen.

Recommended Posts