Algemene politieke beschouwing op het jaar 2024

Voorzitter, college, collega’s, medewerkers, burgers en buitenlui,

VoortvArend Voorst vind het fijn dat er een andere cultuur zichtbaar wordt voor onze inwoners. Dit college zit er nu een jaar. Een jaar dat gebruikt is om een eigen stempel te drukken op de bestuurscultuur in Voorst. Onze leus is ‘over een andere boeg’ En dat is niet zomaar! Wij vinden dat het noodzakelijks was. En als wij ons oor te luister leggen bij de inwoners om ons heen, dan hebben ze dat langzaam aan wel in de gaten. Een opener cultuur wordt steeds beter zichtbaar: Op bezoek gaan als wethouder bij inwoners om een luisterend oor te bieden en kenbaar maken dat ze er toe doen, dat is niet altijd even makkelijk.

“Omdat dat altijd zo is geweest” mentaliteit in de organisatie, daar moet een eind aan komen en daar moet je je als college dan ook niet achter verschuilen. Zo van: “individuele gevallen daar gaan we niet op in”. Maar in de politiek gaat het juist om individuele gevallen! In de sociale zekerheid, in het onderwijs en bij het toekennen van extra gelden voor een organisatie of gezin. Onze inwoners snappen soms niks van de regels die de overheid hanteert. Elk geval staat op zichzelf, met zijn eigen historie of eigen problematiek.

VoortvArend Voorst zet ook stevig in op een inclusieve samenleving waarin we streven naar gelijke behandeling voor iedereen. Ons motto is ‘iedereen telt’! We zijn dan ook verheugd dat het college aan de slag gaat met een inclusiviteitsagenda, aangezien het zelfstandig mee kunnen doen voor iedereen op alle terreinen van het leven voor VoortvArend Voorst erg belangrijk is.

Als inwoners soms niet begrijpen waarom iets niet kan of waarom iets moet dan moet je je als bestuurder op je achterhoofd krabben of de overheid nog wel begrijpelijk overkomt. Alle begin is moeilijk, voor het college maar ook voor de partijen die het college vormen, de fracties dus. Daarnaast heb je ook nog te maken met het dualisme en wij als VoortvArend Voorst zijn collegepartij zonder wethouder en daar vinden wij langzaam onze weg in.

Rapport ‘Kompanen’ hebben wij wel verfrissend gevonden, die legt de vinger op de zere plek wat ons betreft als het gaat om bereikbare woningbouw, zoals de bouw van sociale huurwoningen. Jarenlang is hier te weinig in geïnvesteerd, dus wat ons betreft kan daar een inhaalslag in gemaakt worden. Minister De Jonge onderstreept ook dat bouwgrond veel te duur wordt gehouden. Goed voor de kas van de gemeente maar of dat ook goed is voor de inwoners die daarop aangewezen zijn…

Voor een goedkope gezinswoningen moet je al snel € 300.000 uit je mouw schudden, dat is niet voor iedereen weggelegd. Als beide partners iets boven het minimumloon verdienen dan raak je al gauw de huurtoeslag kwijt waardoor je al snel een huur van 900 à 1000 euro in de maand moet betalen. In zijn algemeen kun je zeggen dat besturen steeds ingewikkelder wordt, vooral als het gaat om inwoners die aandacht vragen, gezinsondersteuning, extra begeleiding op school en hulp als je ouder wordt met de start van de dag. Daarom vind VoortvArend Voorst, het gaat niet om de mensen die zich kunnen redden, het gaat om de mensen die zich niet kunnen redden, hoe oud of jong ze ook zijn.

Een paar 100 kilometer verderop van hier vinden elke dag onschuldige burgers en kinderen de dood. Ook militairen sneuvelen bij bosjes en ziekenhuizen en woonblokken worden verwoest omdat één iemand een bizar idee in zijn hoofd heeft gehaald. Even verder heerst er honger en zitten mensen in mensonterende kampen zonder uitzicht op een beter leven. Dat die mensen op drift raken en op zoek gaan naar een beter leven dat zouden wij ook doen. Kwetsbare mensen die echt hulp nodig hebben die kunnen rekenen op VoortvArend Voorst. Want iedereen telt.

Arend Jansen, fractievoorzitter VoortvArend Voorst 12 juni 2023

Recommended Posts