Skip to content

Over VoortvarendVoorst

Wij zijn Voortvarend Voorst: de jongste beweging in de politieke arena van Voorst. We bestaan uit een diverse club mensen, jong en oud, afkomstig uit meerdere windstreken van de gemeente, die het samen met de inwoners over een andere boeg wil gooien.

Aan het roer staat Arend Jansen. “De naam Voortvarend Voorst hebben we bedacht met het oog op de toekomst. We willen voortvarend met onze ideeën en visie op de Voorster samenleving aan de slag. De rode draad in ons verkiezingsprogramma is het uitgangspunt dat wij de inwoners van de gemeente Voorst meer willen betrekken bij de plannen van het college en de besluiten waarover de gemeenteraad moet beslissen. We willen samen met de inwoners, maar ook bedrijven en organisaties bouwen aan de gemeente Voorst van de toekomst.

Dat het anders moet in onze gemeente is wat ons betreft duidelijk. De afgelopen jaren zijn inwoners en belangenorganisaties vaak voor een voldongen feit komen te staan. Kijk naar de Randweg, het Masterplan Bussloo, het fietspad langs de Fliert, het speelveld bij De Wingerd en de nieuwe bouwlocaties (zoals Twello-noord). De gemeente hoort dicht bij de inwoners te staan en dienstbaar te zijn. Dit uitgangspunt spreekt meer mensen aan. Inmiddels hebben we dan ook een mooie club die met veel plezier en energie verder bouwt aan Voortvarend Voorst. Bij de gemeenteraadsverkiezingen doen we mee met 12 kandidaten. We willen een blijvertje worden in de Voorster politiek!”

We zijn een jonge lijst in de gemeente Voorst die niet gebonden is aan een landelijke partij. Dat geeft veel vrijheid. Wij bepalen samen met de inwoners, bedrijven en organisaties van de gemeente wat we belangrijk vinden voor Voorst en nemen hierin geen ballast mee vanuit de landelijke politiek. Wij hopen dat de inwoners van de gemeente Voorst ons bij de aankomende gemeenteraadsverkiezingen weten te vinden op het stembiljet (we zijn de enige blanco lijst!), zodat we het samen over een andere boeg kunnen gooien!

Stem dus op Voortvarend Voorst: “Wie goat d’r veur”!

Support ons!

Wil je laten zien dat je Voortvarend Voorst support en op ons gaat stemmen 16 maart? Download dan onze poster en hang deze voor het raam, aan je deur of achter je autoruit!

Wil je een A1 formaat poster voor je raam hebben? We hebben nog een paar posters over! Mail ons gerust.

Welkom aan boord!

Vul hieronder je persoonlijke gegevens in.