Skip to content

Toelating VoortvArend Voorst

VoortvArend Voorst ziet toe op de veilige opslag van de lidmaatschapsgegevens.

1. Aanmelding als lid van VoortvArend Voorst kan op https://voortvarendvoorst.nl, of bij een van de bestuursleden, gebruikmakend van het aanmeldformulier.
2. Een persoon die lid wordt van de vereniging VoortvArend Voorst:
a. Onderschrijft de doelstellingen van de vereniging VoortvArend Voorst, zoals omschreven in de statuten;
b. Motiveert desgevraagd aan het bestuur het lidmaatschap;
c. Vult de door het bestuur gevraagde persoonsgegevens in;
d. Gaat akkoord met het zelf gestelde contributiebedrag, ten minste ter hoogte van het minimum vastgestelde bedrag, voor het lopende lidmaatschapsjaar.
2. Het bestuur beslist binnen één maand na aanmelding over de toelating. Als er geen besluit genomen wordt binnen deze periode, wordt de aanvraag afgewezen geacht.
3. Bij weigering tot toelating, stelt het bestuur het kandidaat lid schriftelijk op de hoogte van haar besluit, inclusief haar beweegredenen.
4. Het afgewezen kandidaat lid kan tegen het besluit in beroep gaan bij het bestuur door schriftelijk bezwaar aan te tekenen onder vermelding van de redenen op grond waarop het kandidaat lid toelating als lid verzoekt. Het bestuur legt het verzoek voor aan de Algemene Ledenvergadering die alsnog tot toelating kan besluiten.

Support ons!

Wil je laten zien dat je Voortvarend Voorst support en op ons gaat stemmen 16 maart? Download dan onze poster en hang deze voor het raam, aan je deur of achter je autoruit!

Wil je een A1 formaat poster voor je raam hebben? We hebben nog een paar posters over! Mail ons gerust.

Welkom aan boord!

Vul hieronder je persoonlijke gegevens in.