Algemene beschouwingen juni

Voorzitter, collega raadsleden, medewerkers gemeente Voorst en ander belangstellenden.

VoortvArend Voorst heeft zich binnen 4 jaar ontwikkeld tot een volwaardige politieke partij, die in het hart van de politiek zit.

Wij zijn met een stel nieuwe en enthousiaste jonge mensen de we campagne ingegaan. Mensen die elkaar in het begin helemaal niet kenden die ‘de koe bij de horens hebben gevat’. Het resultaat was ‘een dijk’ van een verkiezingsprogramma en, een groei van 1 naar 3 zetels. En daar zijn we heel blij mee.

Het bevestigd dat ons programma gelezen en herkend wordt. Het roer moet om.

En, dan komt de vraag; “wat doen we nu” als je zoveel vertrouwen krijgt? Dat schept volgens ons verantwoordelijkheid. daar moet je niet voor weglopen. Over een één ding waren we het gauw met elkaar eens. De manier waarop wij als VoortvArend Voorst, politiek willen bedrijven, veranderd niet. Eerlijk zijn, op komen voor de mensen die in de knel zitten, of die vastlopen in de ambtelijke ‘malle’-molen. Mensen die het idee hebben dat ze kunnen praten als Brugman maar niet gehoord worden. Mensen die het vertrouwen kwijtraken en uiteindelijk boos, gefrustreerd en moedeloos zijn geworden. Volksvertegenwoordigers zijn we, dat is ons eerste uitgangspunt.

Met dat gegeven hebben we het aangedurfd om in deze coalitie te stappen. Dat hebben we gedaan, omdat we onze verantwoordelijkheid nemen, voor de verdere ontwikkeling van deze mooie gemeente, het groene hart in de Stedendriehoek.

Deze gemeente ontwikkelt zich door en met mensen. Mensen die hier graag willen wonen. U kent ons standpunt. Als je over een behoorlijk kapitaaltje beschikt, ben je zo binnen.

Als je dat niet hebt, moet je wachten, Soms te lang. Maar, ook deze mensen dragen hun steentje bij aan onze economie en welvaart. Wij zijn van mening dat de zin; “helaas kunnen wij niet alle inwoners van Voorst woonruimte aanbieden, niet meer tegen zullen komen in de beleidsstukken.

Verder voorzitter zal deze wisseling van de wacht andere accenten gaan leggen. Wij zijn daar duidelijk in geweest in onze campagne. De inwoners, die op ons gestemd hebben, hebben daar vertrouwen in gesteld. Wat ons betreft komt er een andere beroepshouding over de omgang met onze inwoners. De inwoners zal centraal staan, hoe? Door hen te betrekken in datgene wat voor hun van belang is. Uw vraag staal centraal,

Een punt wil ik nog benoemen. Als partij volledig meedoen in het College, zonder een wethouder te leveren, dat is een bewuste keuze en redelijk uniek. Wethouders in de gemeente Voorst zijn wethouders van de coalitie, dus niet van een specifieke partij. Daarmee is wat ons betreft de basis gelegd voor noodzakelijke veranderingen binnen onze mooie gemeente. De wethouders vertegenwoordigen alle vier de partijen en wij zullen erop toezien dat deze nieuwe stijl de komende vier jaar herkenbaar is voor onze inwoners.

Tot slot voorzitter,

Ik hoop dat het nieuwe college de aankomende tijd gaat gebruiken om elkaar beter te leren kennen. Ons advies, neem de tijd om te kijken naar alle beleidsstukken die in de zogenaamde ‘pijplijn’ zitten. Daar zit de ontstaansgeschiedenis en misschien ook het bestaansrecht. Ons advies is ook: neem de tijd om te kijken op welke onderwerpen, de kleur van dit college, haar stempel wil zetten. Stel vervolgens met elkaar en in de Raad vast welke koerswijzigingen nodig zijn. Zorg ervoor dat de Raad weer aan zet komt.

‘ WIE GOAT ER VEUR’! OK VEUR ONZE EIGEN STREEKTAAL.

Ik dank u voor uw aandacht en we spreken elkaar.

Arend Jansen

 

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *