Algemene beschouwingen november 2023

Beste inwoners,

Mijn zoontje is twee jaar oud. Hij heeft een grote zus van vijf en twee liefdevolle ouders. Dit kleine wondertje van ons zit in een slaapregressie, dit houdt in dat hij elke nacht zijn bed uit klimt en papa en mama nu al weken uit hun slaap houdt. Vijf uur slaap per nacht zou een zegen zijn, de werkelijkheid ligt eerder tussen de drie en vier uur. Een tekort aan slaap levert geheugen- en concentratieproblemen op, stemmingswisselingen en een lagere reactie vermogen. In het leven heb je het soms niet voor het kiezen. Onze situatie lijkt uitzichtloos maar, in vergelijk met dat van veel andere mensen een weldaad. Het is niet anders…

Tegelijkertijd, we blijven dichter bij huis en kijken we naar de dingen die we mogelijk wel kunnen veranderen:

  • Tot je veertigste thuis wonen door een tekort aan betaalbare woningen…
  • Op zoek naar een tweede baan door de prijsstijgingen…
  • Betalen voor het terug leveren van je opgewekte stroom…
  • Geen stukje vlees maar een blik bonen…
  • Geen lekkers in je schoen van “Sinterklaas” of cadeautje onder de boom met kerst…het is niet anders.

En, probeer maar eens positief te blijven als je je energierekening bekijkt vanonder een fleece dekentje op de bank. Ben je nog een trotse inwoner als je geconfronteerd wordt met een rekening die je niet kan betalen. Oké, het geldt voor een bepaalde groep, want we kennen ook de groepen mensen met meerdere vakanties per jaar, een dure camper en eenzame ouderen in een veel te groot huis. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat vooral onze jongeren zich het meest zorgen maken om; de inflatie, de woningmarkt en de hoge gas- en energieprijzen. Dus laten we met zijn allen keihard blijven werken aan betaalbare woningen, energiebesparende modernisering en vruchtbare plannen om onze prijzen te stabiliseren. Blijven we aandacht vragen voor ‘stille armoede’, eenzaamheid en een evenwichtige woningmarkt. Streven we naar een inclusieve gemeente die diversiteit omarmt en iedereen kan en mag meedoen. Het zou mooi zijn als onze jeugd zich zorgen kan gaan maken om hun outfit voor de discoavond in Pampus en hun energie kan steken in het tentamen biologie. En net als mijn zoon na wat inspanning weer zorgeloos kan gaan slapen.
Ondanks de financiële malaise in het land lijkt Voorst het qua financieel sociaal beleid goed te doen. Met royale regelingen als de bijzondere bijstand tot 200% en de energietoeslag tot 125% van de bijstandsnorm. Daar zijn we trots op. Er klinken ook waarschuwingen, blijft de overheid de gemeenten ook na 2026 financieel voldoende ondersteunen? Of, worden de burgers toch de pinautomaat van de gemeente en het rijk?

Er staan mooie initiatieven op de begroting zoals het toekomstbestendig maken van de bedrijventerreinen, vroeg signalering van schuldenproblematiek, een goed doortimmerd verkeersplan voor Twello “haalbaar en betaalbaar” en een onderzoek naar een energiearm zwembad.  Maar VoortvArend Voorst ziet ook uitdagingen en worstelt met het thema verborgen armoede. Met name de groep die net buiten alle regelingen valt. De onderkant van onze middenklasse. Die met een volle tank benzine a 100 euro per week naar zijn werk rijdt en onderweg overpeinsd hoe hij de vrijwillige bijdrage aan de basisschool nu weer moet betalen.

Hoe krijgen we betaalbare woningen voor onze inwoners van de grond? Hoe kunnen we vluchtelingen zodanig huisvesten zonder woningen van de reguliere markt af te halen zodat wij daar zelf trots op kunnen zijn. We omarmen creatieve plannen, verwelkomen initiatieven van de inwoners en zijn kritisch op prestigeprojecten. Ook als coalitiepartij is het belangrijk de vinger op de zere plek te leggen en de koers van dit college kritisch te volgen. VoortvArend Voorst volgt het beleid grondig en blijft daarbij trouw aan haar eigen uitgangspunten. Geen zonnepanelen op kostbare landbouwgrond. Een evenwichtig en transparant ambtenarenapparaat dat zich dienstbaar inzet. We zien kansen als het gaat om subsidie aanvragen en het nivelleren van de leges.

  • Denk innovatief, lever geen stroom terug als je ervoor moet gaan betalen maar laad de auto ‘s van je medewerkers of inwoners op tijdens de piekuren.
  • Druk eventuele leges vanuit de gemeente na de invoering van de omgevingswet niet onder het eigen geld maar verwerk ze in de grondprijs zodat het met de hypotheek mee kan.
  • Kijk voor subsidies eens buiten de grenzen en onderzoek wat we Europees binnen kunnen halen.

Ik wil de voorzitter bedanken voor het woord dat mij is gegeven, de organisatie en het college voor de stukken die voor ons liggen, mijn collega raadsleden voor het debat dat we om de inhoud met elkaar kunnen voeren en de pers voor het mooie artikel dat in dit vrije land kan worden geschreven.

Tot slot, het is niet erg om door een zure appel heen te bijten, maar je moet die appel wel kunnen kopen.