Veilig Voorst

Heeft u, in het Voorster Nieuws, het stappenplan Verkeersplan Twello al gelezen? We zijn er blij mee dat de uitgangspunten die de inwoners belangrijk vinden geïnventariseerd worden. In ons verkiezingsprogramma kunt u lezen dat de inwoners van onze gemeente zich beschermt, veilig en thuis moeten voelen. Veilige wegen en fietspaden zijn hiervan een onderdeel. Wat ons betreft worden in de wijken van heel Twello een maximumsnelheid van 30km ingevoerd. Twello Centrum mag wat ons betreft autoluw worden. Geef de voetganger meer voorrang in het centrum, de auto is hier gast. Zelf ervaar ik dat niet zo als er een auto, met te hoge snelheid door ons centrum rijdt. Veiligheid geldt ook voor kinderen en mensen met een beperking. Denk aan gebruikers van rollator, rolstoel, kinderwagen en bijvoorbeeld visueel gehandicapten. Zij hebben net wat meer ruimte nodig. Laat uw stem horen. Doe mee met het onderzoek!

Interview met onze Burgermeester
Mooi dat zij na een jaar een duidelijk verhaal en op onderdelen een mooie visie neerzet. Een van de opmerkingen is: “het zou niet handig zijn om iedere vier jaar alles anders te gaan doen’. Voortvarend Voorst zegt; ‘het roer moet om’. Tja, net als een pannenkoek twee kanten heeft, geldt dat ook voor de genoemde opvattingen. Het vraagt om uitleg en begrip. En, ja ‘blijf in gesprek en stel de vraag hoe je ergens uit gaat komen’. De uitspraken over het Klompenfeest’ zijn prikkelend. Daarover willen wij wel met elkaar in gesprek. Als het roer hier om moet, dan graag terug naar een feest waar de mensen uit de dorpen elkaar weer ontmoeten en kunnen bijpraten. Een goed plan begint met een goede voorbereiding. Het draaiboek van 2022 mag dan wel weg.

De grijze container
Enkele jaren geleden bracht ik restafval weg naar de gemeentewerf. Daar zaten ook lege melkpakken bij. Een van de medewerkers riep mij ter verantwoording; “Die lege pakken kunt u ook plat maken, dan nemen ze minder ruimte in”. Ik keek hem aan en dacht, “waar bemoei je je mee”. Ik zei, “daar heeft u gelijk in”. Vanaf dat moment denk ik bij ieder leeg melkpak, “je moet hem nog plat maken Janssen”. Kleine moeite, toch! Bewust omgaan met afval, dat helpt. Ook al is het een klein beetje. “Alle beetjes helpen”. De grijze container mag nog wel even blijven, 80% kan ook hier 85% worden.

Lid worden? Via info@voortvarendvoorst.nl

Ton Janssen, Voortvarend Voorst.
Wordt vervolgd