Een nieuwe naam

Lijst Arend heet voortaan VoortvarendVoorst

Na 4 succesvolle jaren als eenmansfractie pakt Arend door. Oud & vertrouwd en toch fonkelnieuw. Wij van VoortvarendVoorst gaan voor een open en dynamische bestuurscultuur.

Heeft u idee n over of interesse in onze lijst? Mail naar info@voortvarendvoorst.nl.