Lokale legende zet zich in voor een VoortvArend Voorst

30 Januari 2023 was een gouden moment in de Voorster politiek, dit was het moment dat onze eigen wereldkampioen, olympisch kampioen en ridderlijk onderscheiden Jan Mulder het gaat opnemen voor toegankelijkheid, inclusie en diversiteit als Fractievertegenwoordiger voor VoortvArend Voorst. Eigenlijk heeft Mr Tandem, zoals hij bekend is uit zijn tijd als topsporter, zich al 33 jaar ingezet als buurtsportcoach en coördinator statushouders bij de gemeente Voorst. Tijdens vier paralympisch spelen won hij drie gouden en drie zilveren medailles. Daarnaast was hij jarenlang actief voor Stichting Tandem, een stichting die de aangepaste sport bij kinderen met een beperking stimuleerde door vooral bij scholen voor speciaal onderwijs en revalidatie centra clinics te organiseren. Ook heeft hij een bijdrage geleverd bij het tot stand komen van de integratie van paralympische takken van sport door die onder te brengen bij reguliere sportbonden, het zogenaamde proces van organisatorische integratie. Zo werd het aangepaste wielrennen overgeheveld van de Nederlandse Bond voor Aangepast Sporten (NEBAS) naar de Koninklijke Nederlandse Wieler Unie (KNWU). Door zijn visuele beperking is hij ervaringsdeskundige. Hij weet hoe belangrijk het is om mee kunnen doen. Zowel op de werkvloer als in de openbare ruimte.

We moeten niet alleen praten en schrijven over meedoen en inclusie, maar het ook concreet in de uitvoering gaan doen. Een realistische en uitvoerbare lokale inclusie agenda kan daarbij helpen. Een complete agenda richt zich daarbij op alle leefgebieden zoals toegankelijke informatie, inclusief onderwijs, thuis en gebouwen, werk en inkomen, gezondheid en ondersteuning, vrije tijd, inrichting openbare ruimte en vervoer. Ook ziet hij op het gebied van werk en inkomen grote uitdagingen. Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt staan er nog veel te veel inwoners aan de kant en moeten rondkomen van een uitkering. Voor veel werkende inwoners is het lastig om een salaris te verdienen waarvan men fatsoenlijk kan leven. Hoe gaan we ervoor zorgen dat de nieuwkomers sneller integreren en aan het werk komen naast het leren van de Nederlandse taal? Zorg ervoor dat werk loont! Dit is natuurlijk niet alleen van toepassing op onze nieuwkomers maar ook voor inwoners in de bijstand en jongeren met een Wajong uitkering. Werk moet voor iedereen lonen! Als inwoners naar aanleiding van dit artikel willen reageren, of zijn er vragen, stuur dan een mail naar info@voortvarendvoorst.nl en kijk eens naar www.mrtandem.nl