VoortvArend Voorst wil u informeren

‘Blij verrast’, dat is wat we in de fractie tegen elkaar hebben gezegd toen we de extra bijlage Het overzicht regelingen en maatregelen ter ondersteuning bij (energie) en armoede” van de gemeente Voorst in het Voorster Nieuws zagen. “Zo informeer je inwoners, zo betrek je ze erbij. Dat is wat wij bedoelen met; ‘het roer moet om’! Inwoners actief informeren. Advies: Bewaar deze bijlage!

Huishoudelijk reglement
In oktober hebben we de statuten van onze nieuwe vereniging laten vaststellen bij de notaris. Op 15 december hebben we, tijdens onze eerste ledenvergadering, het huishoudelijk reglement vastgesteld. Daar zijn we best wel trots op. Begin januari kunt u dit terugvinden op onze website www.voortvarendvoorst.nl

Lid worden?
Nu statuten en huishoudelijk reglement klaar zijn kunnen we ook nieuwe leden welkom heten. Wilt u lid worden dan kunt u zich melden via de website. Daar vindt u een aanmeldformulier. U kunt zich ook aanmelden via: info@voortvarendvoorst.nl

Wij kwamen erachter dat we wat steekjes hebben laten vallen. Er zijn mensen die zich bij ons gemeld hebben maar nog niets van ons gehoord hebben. Excuses hiervoor.
Voorzover deze mensen bij ons bekend zijn: we nemen contact met u op. Hoort u niets, meldt u zich dan alstublieft opnieuw.

Twello-Noord
Hoe het verder gaat met de nieuwbouw en het daarmee samenhangende verkeersplan is nog niet duidelijk. Het wachten is op de uitspraak van de Raad van State. Bekend is dat het vorige college deze plannen heeft ontwikkeld. Het college dat in maart 2022 is aangetreden moet eerder ingenomen besluiten respecteren! De opvatting van VoortvArend Voorst is dat je in een landschappelijke omgeving geen nieuwe ‘villawijk’ moet bouwen. Hoogbouw is in een landschappelijke omgeving uit den boze. We vinden ook dat in de plannen de ruimte voor betaalbare woningen beperkt is. We weten ook wel dat er meer gebouwd moet worden, met name voor jongeren, mensen met een kleine beurs en (betaalbare) huurwoningen. Wij zijn van mening dat wijziging van plannen, op basis van nieuwe inzichten, mogelijk moet zijn. Inventariseer bij burgers of zij nog ideeën en/of suggesties daarvoor hebben. Veiligheid en verkeer: ondanks verschillende onderzoeken en adviezen blijven inwoners kritisch. Onderzoeken door externe bureaus leveren niet zoveel nieuwe inzichten op. ’Dat had ik ook kunnen bedenken’, hoor ik iemand op de inloopavond zeggen. Maar ‘het is geen wenselijke oplossing’. De dagelijkse gebruikers hebben vast meer ervaring met de praktijk en hebben hier ook een mening over. Die hoor je wel in de wandelgangen. Het is goed om daarnaar te handelen. Overigens, als er de helft minder woningen worden gebouwd dan is er ook minder verkeer!
Het is fijn om te lezen dat mensen zich nu beter gehoord voelen

Communicatie
Als nieuwkomer in de politiek verbaas ik me oprecht over de enorme hoeveelheid informatie waar raadsleden zich over moeten buigen. Eén voorbeeld: de verordening leerlingenvervoer wordt in 74 bladzijden beschreven. In artikel 2.1 staan, in één zin, 70 woorden. Mijn opa zou zeggen, ‘ik breek m’n tong erover’. Ik moet hem drie keer lezen voordat ik snap wat er staat en waar het over gaat. Wij streven naar vereenvoudiging van gemeentelijke stukken, zoals verordeningen.
Gelukkig is er nu een communicatievisie. Mooi om te zien dat verschillende inwoners zich uitpreken over deze visie en het college adviseren.
Twee belangrijke punten uit de communicatievisie 2022-2026, die direct toepasbaar zijn:
1. “Ons uitgangspunt is dat we structureel open, begrijpelijk, proactief en tijdig communiceren.”
2. “Elke inwoner is even belangrijk! Dat is het uitgangspunt in onze communicatievisie voor de komende vier jaar.

Wel heeft deze visie nog een verdere vertaalslag nodig naar concrete acties en duidelijke keuzes. We zien graag dat het college dit doet in samenwerking met – in ieder geval – de inwoners, ondernemers en dorpsbelangenverenigingen en contactpersonen.

Een vernieuwd plein in ons centrum.
Heeft u vast al wel gezien. Het wordt vast een mooi evenemententerrein. Een groot hoog en plat terrein, met ruimte voor bomen. Jammer dat de entree bij Oonk zo smal is geworden. Zeker ook omdat daar gefietst wordt en er fietsen gestald worden. Problematischer is de op- en afrit voor mensen met een scootmobiel of rollator. Mensen die slecht ter been zijn vinden deze afrit niet fijn. Hij is te stijl en te smal.
Misschien is er nog ruimte om dit aan te passen voordat er ongelukken gebeuren!
Wel is het mooi dat de ‘oliebollenkraam’, weer op dezelfde plek staat.

Wij wensen u fijne kerstdagen en een gelukkig en een gezond 2023.

Namens VoortvArend Voorst,
Ton Janssen.