Een voortvarend 2022

Ondanks de vele onzekerheden van deze tijd wenst VoortvarendVoorst u een gezond en voortvarend 2022!

‘n Goed ni-j joar!

Een zalig kerstfeest en een voorspoedig en gezond nieuwjaar.

En zoals Arend altijd zegt, veel heil en zegen voor 2022.